Edukacja w Polsce.

Edukacja na wsi

O Polskiej szkole krążą różne opinie. Z jednej strony mówi się, że nasze szkoły w bardzo małym stopniu przekazują przydatną w życiu wiedzę, nie przygotowują młodych ludzi do życia. Z drugiej jednak strony szkolnictwo w Polsce rodzi także geniuszy, którzy wygrywają wiele międzynarodowych olimpiad i konkursów, których ranga jest bardzo duża. Dosyć często można usłyszeć o polskich uczniach, czy studentach, którzy wygrali jakiś prestiżowy konkurs. Continue reading „Edukacja w Polsce.”

Coraz mniej szkół na wsiach

Dominujący trend związany ze starzeniem społeczeństw niesie ze sobą wiele negatywnych konsekwencji dla różnych obszarów życia człowieka, w tym dla szkolnictwa. Podupada przede wszystkim edukacja na wsi – zamykane są szkoły zlokalizowane w Polsce. Szkolnictwo w Polsce boryka się także z problemem zwolnień grupowych nauczycieli, co spowodowane jest tym, iż nawet w miastach tworzy się coraz mniej klas i zmniejsza się tym samym zapotrzebowanie na pracowników – nauczycieli. Continue reading „Coraz mniej szkół na wsiach”

Szkolnictwo

Jerzmanowa

W dzisiejszych czasach kładziemy ogromny nacisk na edukację. Każdy stara się jak może, by mieć jak najlepsze wykształcenie, a co za tym idzie, wysokie zarobki.
Szkolnictwo w Polsce cały czas się poprawia. Państwo próbuje zapewnić dobre warunki dla wszystkich uczniów, dofinansowując rozwój szkół jak i wprowadzając sprzyjające ustawy dla tych co już się uczą jak i tych, którzy dopiero pójdą do szkoły. Continue reading „Szkolnictwo”